Meer over de visie van Reconcilia

Gepubliceerd op 14 februari 2019 om 10:38

God is een relationele God, en zoekt de verbinding met mensen, dit kost Hem alles, Zijn Zoon Jezus de Messias. Tegelijk blijft God trouw aan Zijn eigen wetten en principes. Dit is uniek, in andere religies zie je dit niet. Het verlangen naar gezonde relaties is ook in ons mensen gelegd. We zijn gemaakt naar Zijn beeld. Hij is de God van verzoening. Juist daarom zijn relaties zo belangrijk, niemand staat op zichzelf, we worden gevormd door onze familie, omgeving en ervaringen. En onze dierbaren, van vroeger of nu, hebben een grote impact op ons welzijn. Als onze relaties zuiver en gezond zijn, varen we daar wel bij. Als er onderhuids of openlijk conflict is, brengt dat ons uit balans, en dit heeft psychische en lichamelijke gevolgen. Conflict is niet per se slecht, maar vaak weten we niet goed hoe we ermee om moeten gaan, met als gevolg dat we onszelf en anderen pijn doen. Reconcilia wil mensen helpen in het vinden van een goede manier om de conflicten in hun leven te hanteren.

Invloeden in mijn leven zijn mijn Christelijke opvoeding, het gedachtengoed van l'Abri, PeaceWise Australia, Elijah House ministries en de vele gesprekken met cliënten die ik heb gevoerd. Het belang van vergeving, verzoening en het zoeken naar de wortel van een probleem in plaats van het bestrijden van de symptomen zijn thema's die ik terug zie in de verhalen in de Bijbel en het onderwijs van Jezus. Zo is mijn doel niet alleen dat de cliënt zich beter voelt, maar ook het herstel van de persoon in zijn context, in relatie tot zijn/haar schepper, dierbaren in heden en verleden en zichzelf. Deze holistische visie wordt binnen de verzekerde zorg en protocollaire behandeling makkelijk over het hoofd gezien of er is onvoldoende tijd voor. Ik wil hier juist wél de tijd voor nemen.

Daarnaast wil ik benadrukken dat het niet de psycholoog of coach is die genezing en herstel brengt, maar een liefdevolle God die het zelfgenezend vermogen in de mens aanspreekt door zijn Woord en door medemensen. Deze God kan ook mensen door een aanraking in één keer genezen of herstel bieden, dit zien we wel eens bij mensen die een radicale bekering ervaren. Maar we mogen ook zelf aan het werk. Ik zie mijn rol als richtingaanwijzer, onderwijzer en reisgenoot.

Mijn passie is het verzoenen van mensen met God, de ander en zichzelf. Vanuit deze gedachte is de naam Reconcilia geboren. Elke conflict is in wezen een kans om God te eren, de ander te dienen en te groeien tot de mens zoals je bedoeld bent. Een mens vrij om zichzelf te zijn, met alle gaven en talenten, de dromen en passies en de medereizigers die hem gegeven zijn.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.