Praktijkinformatie

Reconcilia is een kleinschalige praktijk voor therapie, relatietherapie en conflictcoaching op Goeree-Overflakkee. De praktijk maakt geen deel uit van de Basis Generalistische (BGGZ) of Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ) maar opereert geheel onafhankelijk. Dit biedt klanten een aantal inhoudelijke voordelen:

  • Reconcilia werkt vanuit het eigen christelijk wereld- en mensbeeld; de behandeling wordt dus niet bepaald door de eisen van de zorgverzekeraar;
  • Er hoeft geen psychiatrische diagnose te worden gesteld;
  • De klant betaalt alleen voor de effectieve inhoud en niet voor bureaucratisch rapporteren of declareren;
  • Privacy en anonimiteit zijn volledig gewaarborgd omdat er geen diagnostische gegevens aan de zorgverzekeraar hoeven te worden verstrekt.

 

Praktische zaken

De belangrijkste praktische informatie, betalingsvoorwaarden en randzaken zijn terug te lezen in de Algemene Voorwaarden van Reconcilia.

 

Kosten

Reconcilia verricht alle werkzaamheden op basis van uurtarief. Je kunt rekenen op duidelijke prijsafspraken en een kostenbesparende  manier van werken. Het is mogelijk om in termijnen te betalen.

 

Afspraken annuleren

Reeds ingeplande consulten kunnen tot uiterlijk twee werkdagen (48 uur) van tevoren kosteloos worden geannuleerd of verzet, telefonisch of per e-mail.

 

Klachten

Reconcilia onderwerpt zich aan beroepscode en tuchtrecht van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

 

Vergoedingsmogelijkheden

Behandeling door een psycholoog wordt alleen uit het basispakket vergoed indien er sprake is van geestelijke gezondheidszorg bij een gediagnosticeerde psychiatrische aandoening. Deze vergoedingsstructuur heeft voorwaarden en beperkingen die ten koste gaan van inhoud en privacy. 

De diensten van Reconcilia alleen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Er is afhankelijk van verzekeraar en polisvoorwaarden regelmatig mogelijkheid tot vergoeding uit het aanvullende pakket, onder de noemer van psychosociale hulpverlening. Buiten de zorgverzekering zijn er soms vergoedingsmogelijkheden vanuit de werkgever, arbodienst of diaconie van de kerkelijke gemeente. Binnen de voorwaarden van de belastingdienst kunnen de kosten van therapie en coaching regelmatig worden opgevoerd als niet-vergoede zorgkosten, scholingskosten of bedrijfskosten. In alle bovengenoemde gevallen is het raadzaam om tijdig te informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden.