EFT

Emotionally Focused Therapy is ontwikkeld door de wereldberoemde relatietherapeute Sue Johnson. Zij is bekend van haar boek ‘Houd me Vast’ wat bij veel mensen in de kast staat. EFT richt zich op de emotionele verbondenheid bij partners en focust erop deze verbinding te versterken waarbij de therapeut zich als een milde maar directieve coach opstelt, opdat in een veilige werkomgeving de muren van zelfbescherming langzaam afgebroken worden, zodat partners elkaar weer écht gaan horen en zien.

 

Conflict Coaching

De Conflict Coachingsmethode die wordt gebruikt is ontwikkeld door PeaceWise Australia. Als Conflict Coach zet de therapeut zich in om één of beide partijen in een conflict te laten inzien wat hun natuurlijke reactie is in een conflict, en waar dit toe leidt. Aan de hand van een duidelijk model dat is gebaseerd op de wijsheid in de Bijbel wordt de cliënt meegenomen door een proces dat niet alleen leidt tot werkelijke verzoening maar dat ook het eigen hart onderzoekt in relatie tot God.

 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing werd 25 jaar geleden ontdekt door Francine Shapiro en is één van de best onderzochte therapieën voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

 

EMDR is breed toepasbaar en wordt veelvuldig gebruikt in het therapietraject, zoals bij verwerkingsproblemen of bij een laag zelfbeeld. Het werkt door middel van oogbewegingen of klikgeluiden in op de hersenen en stimuleert de natuurlijke verwerkingscapaciteit. EMDR is geen wondermiddel maar werkt in de praktijk vaak verrassend goed en bespoedigt menig traject.