Weg van Wraak vs Weg van Genezing

Gepubliceerd op 25 januari 2020 om 06:00

Ik heb het nu al tientallen malen gebruikt in therapie, en het blijft mensen inzicht geven en aanzetten tot actie. Ik maak het visueel met een model wat ik heb ontvangen vanuit Peacewise.org.

De weg van wraak versus de weg van genezing. In het kort gaat het over schade, pijn of verlies die ons wordt aangedaan en zorgt voor pijn. Emotionele pijn of fysieke pijn. De pijn van afwijzing, verraad, vervuiling, onrecht, over het hoofd gezien worden. Het is allemaal pijn. En met die pijn kun je twee kanten op. In het kort kun je vanuit je gewondheid anderen weer pijn gaan doen of jezelf pijnigen, met als gevolg dat de pijn vermenigvuldigt. Vaak zeggen mensen dat ze dat niet doen. Een enkeling herkent direct dat ze dat wel doen. Maar na een poosje dringt het door.. dit is wat we van nature geneigd zijn om te doen, het is alleen al zo'n automatisme en ook zo sociaal geaccepteerd dat we het normaal zijn gaan vinden. Vrede breken of vrede faken. We kennen het allemaal. 

De andere route is die van de weg van genezing. Dit bestaat uit het vertellen van je verhaal (feiten) en het benoemen van je gevoel (emoties). Kiezen de schuld kwijt te schelden (vergeven, eigenlijk alleen mogelijk als we ons realiseren wat het offer van Jezus betekent). Te verzoenen indien mogelijk. En anders los te laten. Beiden leiden tot vrijheid. Vrijheid en vrede te midden van de chaos. 

Hier vallen grote woorden. Vergeving. Verzoening. Vrijheid. Vrede. In gesprekken met mensen werk ik deze thema's uit. Soms is het complexer en lijkt het model het niet te kunnen vatten. Maar het geeft helderheid en richting. En als je er rustig over praat en het uitwerkt blijkt het eigenlijk toch wel te passen in het model. Een eeuwenoude keuze van wraak vs vergeving. 

Het mooie van het werken met mensen die niets van het Christelijk geloof (willen) weten is dat dit model zeer praktisch en bevrijdend kan werken. Je hoort dit principe niet zo vaak. Ja.. wel als je de rode draad van de Bijbel en het verhaal van God met de mensen kent. Maar dan nog.. kwaadspreken of passief-aggressief reageren zijn zo gebeurd. Nee binnen de kerk zijn we niets beter. Maar we kennen een verhaal dat boven ons uitstijgt en inspireert.

Buiten de kerk zijn begrippen als verzoening, restitutie (jaja, dat haal ik er ook nog graag bij) en vergeving wat uit zwang geraakt. Eeuwenoude begrippen die stammen uit de wijsheid van de Joodse en Christelijke traditie. En voor zover ik weet uniek voor deze geloofstradities. Ik hoorde onlangs op NPO radio 1 een dominee aan de interviewster van Nieuws en Co uitleggen wat Grote Verzoendag is. Ze verzuchtte dat het ons als samenleving zou helpen als we dit met z'n allen zouden doen. Ja, dat klopt. En ik mag het in het klein doen, in de behandelkamer.  Het geeft een diepe vreugde als ik mensen zie kiezen voor genezen. Wat een voorrecht om dit werk te mogen doen! 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.